کارواش های بجنورد مصرف آب بالایی دارند و نبود بازچرخانی پساب آن ها احتمال آلودگی منابع آب و خاک را به دنبال خواهد داشت. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با بیان این خبر افزود: هدر رفتن آب شرب در بجنورد به یک چالش زیست محیطی تبدیل شده است که کارواش های فاقد تصفیه و بازچرخانی پساب در پی فعالیت خود برای مردم به وجود می آورند و شرکت آب و فاضلاب شهری استان باید جلوی استفاده از آب شرب توسط کارواش ها را بگیرد. «مطهری» گفت: در حالی که ایران به ویژه خراسان شمالی در سال های اخیر با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند بسیاری از کارواش ها به جای استفاده از آب چاه از آب شرب برای شست و شوی خودروها استفاده می کنند و همچنان به کار خود ادامه می دهند و جلوی این کار باید از سوی متولیان این امر گرفته شود. وی معتقد است: باید کارواش ها در شرایط کنونی کمبود آب و همچنین برای جلوگیری از احتمال آلودگی منابع آب و خاک به سمت بازیافت آب و بازچرخانی خروجی پساب ها حرکت کنند. وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی محیط زیست و منابع آبی کشور، گسترش فرهنگ بازیافت آب می تواند مرهمی بر زخم های کشور و استان باشد و از به وجود آمدن شرایط بحرانی و غیرقابل کنترل جلوگیری کند. وی خاطرنشان کرد: کارشناسان محیط زیست بر این باورند که باید استفاده از سیستم تصفیه پساب برای تمام کارواش ها اجباری شود و در این راه با استفاده از سیاست های تشویقی، صاحبان این واحدهای خدماتی را برای حفظ محیط زیست آگاه و با متخلفان و کارواش های بدون مجوز برخورد قانونی کرد. «مطهری» با بیان این که مدیریت کارواش ها بر عهده صنف مربوط به آن هاست، افزود: پایش فصلی کارواش ها در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست قرار دارد و با توجه به این که اکثر کارواش های استان و بجنورد پساب های خروجی خود را بدون تصفیه و حذف مواد شیمیایی و سمی وارد چاه های جذبی می کنند احتمال آلودگی خاک و منابع آبی وجود خواهد داشت. وی افزود: در صورت شکایت مردم از کارواش ها بنا به دلایل خاصی از جمله آلودگی صوتی و خاک این اداره کل به موضوع ورود می کند و با مشورت قضایی برخورد قانونی با آن ها در دستور کار قرار می گیرد. رئیس اتحادیه صنف کارواش های بجنورد هم با اشاره به فعالیت بیش از ۶۰ کارواش در بجنورد اظهارکرد: حدود ۸۰درصد این کارواش ها بدون مجوز فعالیت می کنند یا در حال دریافت مجوز هستند. «منصوری» افزود: اکثر کارواش های بجنورد فاقد تصفیه آب و پساب خروجی حاصل از شست و شوی خودروهای سنگین و سبک آغشته به مواد سمی و فلزات سنگین هستند.
 وی با بیان این که اکثر آن ها از آب شرب استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: در صورت اعمال سیستم های مدیریت پساب در کارواش ها و استفاده مجدد از پساب های تولیدی پس از تصفیه در شست و شوی خودروها، بیش از ۵۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی و تا ۹۰ درصد از میزان آلودگی ایجاد شده ناشی از پساب های این واحدها کاسته خواهد شد.