همایش سی ام-
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-1.jpg
(پل شهید پارسا – بلوار شهید بهشتی)
?هفدهم آذر۹۶
? #طنین_پاکبانان_شیروان
#هر_شهروند_یک_پاکبان
لینک گروه:
https://t.me/joinchat/E1nNIkN25xMPoPj25CGLfA