همایش ۲۸گروه مردمی طنین پاکبانان شیروان
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86.jpg
همایش ۲۸گروه مردمی طنین پاکبانان شیروان
۳ آذر۹۶
#طنین_پاکبانان_شیروان
#هر_شهروند_یک_پاکبان
جهت اطلاع از فعالیت های و مشارکت عضو گروه شویدلینک گروه:
https://t.me/joinchat/E1nNIkN25xMPoPj25CGLfA