به گزارش خبرگزاری صداوسیما خراسان شمالی براساس پیش بینی هواشناسی، استان خراسان شمالی، دوشنبه، بارش باران همراه باپیش بینی بارش های سیل آسا در خراسان شمالی رگبار و رعد و برق و در نتیجه، بارش های سیل آسا خواهد داشت.

با توجه به شدت بارش ها، آبگرفتگی معابر عمومی و احتمال سیلابی شدن مسیل ها وجود دارد. به هموطنان، سازمان ها و ارگان های مربوط توصیه  شده تمهیدات لازم برای جلوگیری از کاهش خسارات احتمالی را به عمل آورند.