صدیقی- بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر جوی نسبتا ناپایدار تا اواسط هفته برای منطقه است. رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان افزود: بر این اساس برای امروز تا روز دوشنبه در برخی مناطق وزش باد شدید و افزایش ابر و برای ارتفاعات مه صبحگاهی پیش بینی می شود.«هاشمی» با بیان این که از لحاظ دمایی،  دمای امروز چند درجه نسبت به روز گذشته افزایش خواهد یافت افزود: دوباره دمای هوا از فردا تا اواسط هفته چند درجه کاهش خواهد یافت. وی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت منتهی به صبح روز گذشته بجنورد دارای کمینه دمای ۹ و بیشینه دمای ۱۹درجه سانتی گراد بود که طی همین مدت کوسه با کمینه دمای ۳درجه سانتی گراد بالای صفر، سردترین و صفی آباد با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتی گراد بالای صفر، گرمترین نقطه استان بود.
روزنامه خراسان شمالی