محیط زیست خراسان شمالی
صدیقی- شاخص کیفی هوای بجنورد طی ۲۴ساعت منتهی به صبح روز گذشته برای دومین روز پیاپی در وضعیت ناسالم قرار گرفت. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با بیان این خبر افزود: بر اساس اطلاعات مرکز کنترل و پایش این اداره کل، شاخص کیفی هوای بجنورد به ۱۰۵ رسید و در وضعیت ناسالم قرار گرفت که این وضعیت به ویژه برای گروه های حساس خطرناک و مضر است.
«مطهری» بیان کرد:  توصیه می شود در این وضعیت کودکان فعال و بزرگ سالان و افرادی که دچار بیماری های ریوی نظیر آسم هستند فعالیت های طولانی یا خیلی سنگین خارج از منزل را کاهش دهند یا از انجام آن ها پرهیز  کنند. به گزارش خبرنگار ما بر اساس اطلاعات مرکز کنترل و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان  طی نیمه نخست امسال بجنورد فقط ۶۰ روز هوای پاک را تجربه کرد و بقیه روزها در وضعیت سالم یا ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت .