صدیقی- بجنورد در فروردین امسال ۲۱ روز هوای پاک را تجربه کرد. با مقایسه وضعیت مطلوب کیفیت هوا نسبت به چند سال گذشته در استان، به نظر می رسد فروردین امسال در زمینه تعداد روزهای دارای هوای پاک رکورد زده است. مسئول ایستگاه سنجش آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با بیان این خبر افزود: هوای مرکز استان در این مدت ۲۱ روز پاک و۱۰روز سالم بود. «عمارلو» گفت: بارندگی های مناسب به ویژه در پاییز و اوایل زمستان سال گذشته و همچنین در فروردین امسال علاوه بر این که موجب خرسندی مردم و کشاورزان استان شد، تعداد روزهای هوای پاک را نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داد و رکورد زد. کارشناس ایستگاه پایش آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اظهارکرد: در  فروردین سال گذشته۱۷ روز هوا پاک، ۱۲ روز سالم  و ۲ روز ناسالم برای گروه های حساس بود. «عمارلو» عمده علت افزایش تعداد روزهای دارای هوای پاک در فروردین امسال را  بارندگی های بی سابقه و نبود گرد و غبار دانست. به گزارش خبرنگار ما، بر اساس اعلام کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی فقط یک ایستگاه سنجش آلایندگی هوا که در بجنورد نصب شده وجود دارد که طبق استاندارد زیست محیطی حداقل به ۳ ایستگاه پایش کیفی هوای دیگر نیاز است و به علت کمبود بودجه تاکنون این امر محقق نشده است. میزان آلایندگی هوای سایر شهرهای استان به علت نبود ایستگاه پایش کیفی هوا از طریق کاهش دید افقی مورد سنجش قرار می گیرد و حداقل هر شهر باید یک ایستگاه سنجش آلایندگی هوا داشته باشد. طی اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار بود تا پایان سال گذشته یک ایستگاه سنجش گرد و غبار در جاجرم نصب شود.