http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/03/%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg
?رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه از ورود بیش از ۸۰۰ قطعه کاکایی از نوع صورتی و سرسیاه و ۵۰ قطعه باکلان به دریاچه مصنوعی گرمه خبر داد.
رئیس محیط زیست شهرستان گرمه از ورود بیش از ۸۰۰ قطعه کاکایی از نوع صورتی و سرسیاه و ۵۰ قطعه باکلان به دریاچه مصنوعی گرمه خبر داد.
صفرزاده افزود: این پرندگان از نوع مهاجر زمستان گذران هستند که از عرض های جغرافیایی بالاتر به مناطق گرمسیری مهاجرت می کنند و امروز پس از طی هزاران کیلومتر مهمان مردم شهرستان گرمه در دریاچه مصنوعی بودند.
وی ضمن احتمال شیوع بیماری آنفولانزا در پرندگان مهاجر آبزی از همشهریان خواست از تماس مستقیم با این پرندگان خودداری نموده و تنها از تماشای زیبایی های انها لذت ببرند.
وی اظهارکرد شرط توقف بیشتر این پرندگان حفظ آرامش و سکوت در اطراف دریاچه بوده و هرگونه ایجاد ترس و وحشت از جمله شلیک گلوله می تواند سلامت آنها را در رسیدن به مقصد دچار اختلال کند.