معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: وضعیت آبخوان و منابع آب زیرزمینی این استان خوب نیست.

حمید واسطه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، منطقه خراسان شمالی، با اشاره به بارش های خوبی که طی یک ماه اخیر در این استان اتفاق افتاد، افزود: هم اکنون با پدیده تغییر اقلیم مواجه هستیم و این به آن معناست که بعد از یک دوره خشکسالی حدی(با شدت بالا) با ترسالی حدی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست که این بارندگی ها تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و ممکن است بلافاصه بعد از این بارندگی ها دوباره با خشکسالی مواجه شویم در نتیجه باید نسبت به مصرف صحیح آب های ذخیره شده کوشا باشیم.

واسطه با بیان اینکه طی سال گذشته بر اثر خشکسالی و خشک شدن منابع آبی با درگیری های اجتماعی زیادی میان کشاورزان روبه رو شدیم، اظهار کرد: آبخوان و سفره های زیرزمینی طی یکی دو سال آبگیری نشده اند بلکه آب موجود در این مکان ها متعلق به چندین دهه است بنابراین نمی توان گفت که آبخوان و سفره های زیرزمینی بر اثر این بارندگی ها دوباره به طور کامل احیاء شده اند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر بیشتر این سیلاب ها بر اثر روان آب از دسترس خارج شدند و همچنین بارندگی های انجام شده با شدت و سرعت زیادی بوده در نتیجه زمان نفوذ به خاک و زمین را کمتر داشته و می توان نتیجه گرفت که مقدار قابل توجهی جذب زمین نیز نشده است تا آن منابع را تغذیه کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: در نتیجه باید کشاورزان هشیار باشند و از حفر چاه های غیر مجاز و یا برداشت غیرمجاز از چاه های آب خودداری کنند و باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که شاید بعد از این بارش ها دوباره با پدیده خشکسالی مواجه شویم.