پاکسازی امامزاده حمزه رضا توسط پاکبانان پیش دبستانی سما همراه با مربیان کلاس ومربی بهداشت
http://s9.picofile.com/file/8311210592/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg
به امید نسلی محیط زیستی
http://s8.picofile.com/file/8311210626/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B0%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B3%DB%B3_%DB%B1%DB%B0.jpg