برنامه پاکسازی این هفته گروه “طنین پاکبانان شیروان”
»»در  مسیر پارک شیرکوه تا میدان کوهنورد
برنامه های پاکسازی  توسط انجمن طنین پاکبانان شیروانی هر هفته و به صورت منظم انجام می گیرد
تاریخ و زمان برنامه پاکسازی توسط گروه تلگرامی به اطلاع شهرندان می رسد
.http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B3_%DB%B1%DB%B2-%DB%B1%DB%B7-%DB%B3%DB%B31.jpg
لینک گروه طنین پاکبانان شیروانی در تلگرام
https://t.me/joinchat/E1nNIkN25xMPoPj25CGLfA
.
با تشکر از شهروندان فهیم شیروانی
.
http://n-khorasan.ir/?p=1669
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B3_%DB%B1%DB%B4-%DB%B2%DB%B1-%DB%B5%DB%B8.jpg