مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قرار است سند امداد و نجات حیات وحش تهیه و سپس در سه استان کشور به صورت پایلوت اجرایی شود.

.

خرازیان مقدم روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اسفراین اظهار کرد: استان های تهران، گلستان و لرستان به عنوان استان های پایلوت انتخاب شده اند و قرار است تهیه، تدوین و اجرای سند مذکور در این استان ها به صورت آزمایشی انجام شود.
وی هدف از تهیه این سند را ساماندهی کار امداد و نجات وحوش آسیب دیده و کاهش تلفات گونه های جانوری بخصوص گونه های شاخص ناشی از حوادث عنوان کرد.
وی افزود: در خیلی از موارد که به علت های مختلف وحوش دچار حادثه ومصدومیت می شوند، با انجام اقدامات امدادی و رسیدگی به موقع، ممکن است از مرگ رهایی یابند،از این رو تهیه سند امداد و نجات وحوش در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: امداد و نجات در مورد گونه های در معرض انقراض از اهمیت بیشتری برخوردار است .
وی تصریح کرد:البته اکنون موضوع امداد و نجات حیات وحش در حد مقدور و توسط ستاد و استان ها بانجام میرسد، اما تردیدی نیست که برای رسیدن وضعیت امداد و نجات حیات وحش کشور به حد مطلوب لازم است اقدامات اساسی و با برنامه ریزی دقیق و منظمی صورت پذیرد.
خرازیان مقدم گفت: اطلاع رسانی، آموزش، شناخت ارزش های زیستی گونه های جانوری، وجود افراد متخصص و مجرب در گروه های امداد و استفاده از تجارب کشورهای پیشرو از جمله این اقدامات در این زمینه است.
وی با بیان اینکه کار امداد و نجات وحوش در ایران کار جوانی است اظهار کرد: اکنون کمیته امداد و نجات در معاونت محیط طبیعی سازمان تشکیل شده است و شماری از تشکل هایی که در این باره فعال هستند وارد عرصه شده اند و در تهیه و تدوین پرتکل امداد و نجات وحوش همکاری می کنند.
خرازیان مقدم افزود: این پروتکل با استفاده از تجربیات امداد و نجات حیات وحش در سایر کشورها و بر اساس نیازهای منطبق بر وضعیت حیات وحش کشور تدوین و اجرا خواهد شد.
وی افزود: در سال های نخست، هر کدام از استان هایی که به صورت پایلوت انتخاب شده اند، استان های همجوار را خدمات رسانی می کنند و بر این اساس در سه، چهار سال آتی امداد و نجات در تمام کشور شکل خواهد گرفت.


منبع :» ایرنای خراسان شمالی