پوشش ۱۲ درصدی عملیات آبخیزداری در استان پس از گذشت یک دهه

معاون آخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: از مساحت دو میلیون و ۸۳۵ هزار هکتاری عرصه منابع طبیعی استان، تا به کنون فقط ۱۲ درصد از این مساحت زیرپوشش عملیات آبخیزداری و آبخوان داری قرار گرفته است.
پوشش 12 درصدی عملیات آبخیزداری در استان پس از گذشت یک دهه,

محمد فرامرز،معاون آخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک در مورد حجم عملیات آبخیزداری و آبخوان داری اجرایی شده در استان اظهار کرد: مساحت عرصه منابع طبیعی خراسان شمالی دو میلیون و ۸۳۵ هزار هکتار است که تا به کنون، تنها برای ۲۷.۸ درصد از این مساحت، مطالعات تفصیلی اجرایی برای انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در این عرصه انجام شده است.

به گفته فرامرز، تا به حال حاضر در شهرستان گرمه تا ۵۶.۳ درصد، در شهرستان فاروج تا ۵۵.۶ درصد، در شهرستان شیروان تا ۳۳.۷ درصد، در شهرستان بجنورد تا ۲۶.۶ درصد، در شهرستان مانه و سملقان تا ۲۴ درصد، در شهرستان اسفراین تا ۲۲.۳ درصد، در شهرستان راز و جرگلان تا ۱۶ درصد و در شهرستان جاجرم نیز تا ۱۳.۸ درصد از عرصه های منابع طبیعی این شهرستان ها مطالعات تفصیلی و اجرایی انجام شده اند.

وی خاطر نشان کرد: کمترین مطالعات تفصیلی اجرایی برای انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در شهرستان های اسفراین، راز و جرگلان و جاجرم بوده اند.

وی افزود: از این حجم مطالعات تفصیلی اجرایی انجام شده در استان، تا به کنون در سطح ۳۴۱ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی هشت شهرستان، عملیات آبخیزداری و آبخوان داری انجام شده است که این حجم عملیاتی ۱۲ درصد از مساحت دو میلیون و ۸۳۵ هزار هکتاری عرصه های منابع طبیعی استان را شامل می شود.

فرامرز درباره عملیات آبخیزداری و آبخوان داری اجرایی شده در سطح عرصه های منابع طبیعی هشت شهرستان گفت: اقدامات انجام شده شامل حفاظت و قرق، آموزش و ترویج میان حوزه های آبخیزنشینان، تقویت پوشش گیاهی، احداث دیواره های ساحلی در رودخانه ها، احداث بندهای کوتاه، احداث بندهای خاکی در رودخانه ها هستند که از این اقدامات به عنوان مدیریت جامع حوزه آبخیز نام برده می شود.

وی عنوان کرد: این اقدامات در راستای کنترل روان آب ها، سیلاب ها و جلوگیری از فرسایش خاک در مناطق انجام شده اند.

وی درباره اقدامات اجرایی آبخوان داری در استان نیز بیان کرد: عملیات آبخوان داری در قالب پروژه پخش سیلاب با هدف کنترل و مهار سیلاب و هدایت آنها به سوی سفره های آب زیرزمینی انجام می شوند.

معاون آخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: پروژه های پخش سیلاب، در مناطقی که شیب کمتر و عرصه های پخش سیلاب مناسبی دارند، اجرایی می شود.

وی افزود: در خراسان شمالی سه شهرستان جاجرم، گرمه و اسفراین مستعد اجرای این پروژه هستند.

وی اعلام کرد: در سال های گذشته عملیات پخش سیلاب در شهرستان جاجرم در منطقه خراشا و جربت، در شهرستان گرمه در منطقه ایور و در شهرستان اسفراین در منطقه خالدآباد انجام شده اند.

در عین حال، فرامرز اعلام کرد: در سال ۹۷، عملیات اجرایی پخش سیلاب در دو منطقه باباقدرت و جهان در شهرستان اسفراین در مساحت ۱۵۰ هکتار کلید خورد که هم اکنون در حال اجرا هستند و تا چند ماه دیگر عملیات اجرایی آنها به پایان می رسند.

وی افزود: به طور مثال پروژه پخش سیلاب در منطقه جهان شهرستان اسفراین توان آبگیری ۸۰۰ هزار متر مکعب در هر مرحله از بارندگی ها را بوجود می آورد.

افزون بر این، وی از عقد قرارداد برای انجام مطالعات اجرای پخش سیلاب در منطقه قلی شهرستان جاجرم نیز خبر داد و گفت: عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز خواهد شد.

معاون آخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی یادآور شد: منابع اعتباری پروژه های پخش سیلاب در دست اجرا از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.

وی در پاسخ به این سوال که هر ساله شهرستان راز و جرگلان با وقوع بارندگی ها دچار سیلاب می شود، حال برای این منطقه چه برنامه ای در دستور کار است تا شرایط توان کنترل سیلاب در این منطقه افزایش یابد، اظهار کرد: تابه حال حاضر فقط ۱۶ درصد مطالعات تفصیلی و اجرایی برای اجرای عملیات آبخیزداری در این شهرستان انجام شده و مقدار کمی از این مطالعات به مرحله اجرا رسیده است.

وی با تاکید بر این نکته که در گام نخست، باید حجم مطالعات تفصیلی اجرایی برای انجام عملیات آبخیزداری را در این شهرستان افزایش دهیم، بیان کرد: هم اکنون مطالعات تفصیلی اجرایی در دو حوزه دیگر از این شهرستان در حال اجرا است که با پایان این مطالعات در دست اجرا، حجم مطالعات تفصیلی اجرایی در این شهرستان از ۱۶ درصد به ۲۷ درصد خواهد رسید.

فرامرز خاطر نشان کرد: حجم مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری این شهرستان بیشتر شود، حجم عملیات اجرایی آبخیزداری در این شهرستان نیز افزایش خواهد یافت.

۳۸ حوزه آبخیز استان بی تاب دریافت اعتبارات صندوق توسعه ملی

وی درباره اختصاص اعتبارات به اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری در استان اظهار کرد: تا پایان سال ۹۶ اختصاص اعتبارات مصوب ملی و استانی به استان برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در استان بسیار کم بوده است.

وی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه، تنها ۲۷ درصد از کل اعتبارات مصوب ملی و استانی برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری به استان اختصاص یافت که در همین راستا، این اداره کل نتوانست اقدام چشمگیری را انجام دهد.

معاون آخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی افزود: در سال مالی ۹۷ بالغ بر یک میلیارد تومان اعتبارات ملی برای عملیات آبخیرداری به استان اختصاص یافت که این مبلغ برای تسویه دیون گذشته هزینه شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال مالی ۹۷ همچنین تفاهم نامه ای میان استانداری خراسان شمالی با سازمان جنگل های کشور منعقد شد که تا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان با پیمانکاران به منظور اقدامات آبخیزداری قرارداد منعقد شد.

با این وجود، وی به اختصاص اعتبارات از صندوق توسعه ملی به عملیات آبخیزداری در سطح استان ها در سال مالی ۹۷ اشاره کرد و گفت: سهم خراسان شمالی از این اعتبارات ۱۹ میلیارد تومان بود که ۱۰۰ درصد آن به استان اختصاص یافت.

فرامرز گفت: این اعتبار برای اجرای عملیات آبخیزداری در ۲۴ حوزه آبخیز استان هزینه شد.

وی یادآور شد: پیشنهاد داده ایم که برای سال مالی ۹۸ از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، انجام عملیات آبخیزداری در ۳۸ حوزه آبخیز استان اجرایی شوند.

وی گفت: سهم استان برای اجرای عملیات آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی کشور در سال مالی ۹۸ ، ۴۰ میلیارد تومان است.

معاون آخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی اعلام کرد: در حال حاضر انجام تشریفات مناقصه برای اجرای پروژه های آبخیزداری در سال مالی ۹۸ تا سقف ۱۵ میلیارد تومان در حال اجرا است تا قراردادها منعقد شوند.

انتهای پیام/ قهرمانی