معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی از پیشرفت ۹۰ درصدی احداث پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه خبرداد.


http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمال ، عباسعلی گریوانی معاون مهندسی و توسعه این شرکت گفت: احداث  پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه از سال ۹۱ آغازشده و این پروژه تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی اظهارکرد: احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، آرماتوربندی و غیره جهت اجرای واحدهای فرآیندی، احداث جاده های ارتباطی تصفیه خانه، احداث ساختمان های جانبی، فنس و دیوارکشی اطراف محوطه تصفیه خانه، عملیات لوله گذاری داخل تصفیه خانه، اجرای شبکه توزیع آب شرب داخل سایت، تاسیسات برقی و مکانیکی مربوطه و روشنایی محوطه، تهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات الکتریکال و مکانیکال، بهر برداری و نگهداری یک ساله از تصفیه خانه ، آموزش کارکنان کارفرما، تجهیز و برچیدن کارگاه و غیره خواهد بود.

گریوانی افزود: مبلغ پیمان برای این پروژه حدود ۱۰۹ میلیارد ریال می باشد که شامل  دو بخش تهیه، ساخت تجهیزات، حمل، نصب و عملیات ساختمانی و اجرا است که با توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر می کند.

وی کل ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه را ۸ هزار و ۳۰۹ متر مکعب در شبانه روز عنوان کرد و گفت: جمعیت تحت پوشش این طرح معادل ۵۰ هزار و ۶۶۶ نفر است.

گریوانی خاطرنشان کرد: طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه بر اساس فرآیند لجن فعال از نوع هوادهی گسترده  با قابلیت حذف فسفر و نیترات و با حداکثر جمعیت تحت پوشش در سه خط جریان هریک معادل ۲ هزار و ۷۷۰ مترمکعب در شبانه روز طراحی شده است.

منبع :» پانا