شیروان- ایرنا- رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شیروان گفت: امسال مطالعه گیاه دارویی باریجه در ۳۰۰ هکتار از مراتع این شهرستان پیش بینی شده است.

 

هادی جواهری سه شنبه در گفت و گو با ایرنا برداشت گیاه باریجه از این سطح را هزار کیلوگرم عنوان و اظهار کرد: مطالعه این گیاه دارویی باارزش در کوه های چاهک و رهاب روستای باغان از توابع بخش مرکزی شیروان صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برای مطالعه گیاه دارویی باریجه در شیروان، ۱۵۰ میلیون ریال اعتبار از محل مطالعات و بهره برداری جذب شده است گفت: با توجه به کشت بذر باریجه برای هر هکتار، ۴ یا ۵ کیلوگرم بذر استفاده می شود.
جواهری با اشاره به شرایط کشت گیاه دارویی باریجه افزود: ارتفاع مورد نظر برای کشت این گیاه باید هزار و ۵۰۰ متر بالاتر و ضلع های شمالی و مناطق صخره ای باشد از سویی برای کشت آن یک سال بهره برداری و دو سال قرق با عملیات کپه کاری انجام می شود.
به گفته رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شیروان در فصل برداشت گیاه دارویی باریجه در شیروان برای ۲۴۰ کارگر اشتغالزایی ایجاد می شود که کشت این گیاه در مهر و آبان و برداشت آن مرداد ماه صورت می گیرد.
شهرستان شیروان ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که ۲۹۰ هزار هکتار آن به صورت منابع طبیعی تجدید شونده و ۱۱۰ هزار هکتار مستثنیات قانونی اشخاص شامل زمین های زراعی، باغ، جاده و محدوده روستاها و شهرهاست.