مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: با معدن کاوی و بهره برداری از معادن واقع در مناطق تحت مدیریت محیط زیست مخالف هستم و پاسخ مثبت به بهره برداری رسمی از معدن آلبلاغ اسفراین به معنای بازی در زمین دلالان خواهد بود.
چراغ سبز به معدن آلبلاغ، بازی در زمین دلالان است/ مخالف صدور مجوز هستم,

علی اصغر مطهری، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: در حال حاضر در خراسان شمالی سه پارک ملی، چهار منطقه حفاظت شده و یک پناهگاه حیات وحش تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان است.

مطهری تصریح کرد: پارک ملی ساریگل در شهرستان اسفراین طی مدت ۵۰ سال گذشته تحت مدیریت و حفاظت این اداره کل بوده است و تا اوایل زمستان سال ۹۷، حتی یک برداشت غیر مجاز معدنی در این منطقه صورت نگرفته بود.

وی عنوان کرد: با این وجود، اوایل زمستان سال ۹۷ با ورود یک دلال به این منطقه، مسئله برداشت غیر مجاز مواد معدنی از منطقه آلبلاغ در پارک ملی ساریگل کلید خورد و او ساکنان محلی این شهرستان را به برداشت غیر مجاز از منطقه معدنی این پارک تشویق و مردم را با پول تطمیع کرد.

وی افزود: البته این دلال دستگیر شد و در حال حاضر نیز زندانی است.

مطهری گفت: با این وجود، پس از این دستگیری دلال اول به علت وجود دلالان دیگر برای خریداری این مواد معدنی در این منطقه، هر روز برای تعداد ساکنان محلی متصرف در این منطقه معدنی اضافه شد تا مواد معدنی بیشتری برای دلالان برداشت کنند.

وی در ادامه به ماده ۱۹ قانون معادن کشور نیز اشاره کرد و گفت: هر فرد بدون پروانه اکتشاف و بهره برداری به حفاری، اکتشاف و استخراج مواد معدنی اقدام کنند، متصرف در اموال دولتی و عمومی محسوب می شوند.

وی افزود: هر چند این قانون، تکلیف دستگاه اجرایی صنعت، معدن و تجارت را نسبت به برداشت های غیر مجاز معدنی مشخص کرده است، با این وجود، از زمستان ۹۷ تا به کنون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی حتی یک مرتبه نسبت به مواجه با این موضوع هیچ اقدامی را انجام نداد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اعلام کرد: با این وجود، محیط بانان اداره محیط زیست و نیروی انتظامی شهرستان اسفراین طی همکاری با یکدیگر از زمستان ۹۷ با متصرفان این معدن مقابله کرده اند که در همین راستا، تا به کنون بیش از ۲۰۰ نفر متصرف دستگیر، ۱۰۰ راس چهارپا توقیف شده اند.

وی همچنین افزود: چند انبار دپو شده از مواد معدنی استخراجی نیز کشف و ضبط شدند.

با این وجود، وی خاطر نشان کرد: به علت حضور دلالان در این شهرستان به منظور خرید این مواد معدنی، هر روز بر تعداد ساکنان محلی متصرف اضافه شد، به گونه ای که در روزهای اخیر این متصرفان با سنگ و چماق به محیط بانان این منطقه حمله کردند.

مطهری تصریح کرد: معتقدم احکام صادره برای متصرفان دستگیر شده، بازدارنده نبوده و قانون با این متصرفان یومی با مماشات برخورد کرده بنابراین علت افزایش تعداد هر روزه متصرفان در این منطقه متاثر از برخورد همراه با مماشات با آنان بوده است که دیگران را برای حضور در این منطقه معدنی جریح کرد.

در عین حال، وی یادآور شد: سرانجام در آخرین نشست درباره این مسئله که با حضور مسئولان استان برگزار شد، سازمان صنعت، معدن و تجارت قول داد که طبق ماده ۱۹ معادن نسبت به جلوگیری از معاملات و خروج مواد معدنی این منطقه ورود کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در پاسخ به این سوال که آیا اداره کل محیط زیست استان درباره این مسئله و تعیین تکلیف برداشت از این منطقه معدنی با سازمان محیط زیست کشور مکاتبه ای داشته است، یا خیر؟ عنوان کرد: در همان اوایل زمستان ۹۷، نسبت به این مسئله بوجود آمده مکاتبه کردیم که سازمان محیط زیست کشور با برداشت از این معدن در پارک ملی ساریگل مخالفت کرد.

وی افزود: سه هفته قبل نیز حضوری مسئله را برای مسئولان سازمان محیط زیست کشور تشریح کردم که به دنبال آن، سرانجام روز گذشته کارشناسان سازمان محیط زیست کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منطقه آلبلاغ آمدند تا موضوع را در این منطقه بررسی کنند که تصمیم نهایی برای آن گرفته شود.

با این وجود، وی اعلام کرد: پاسخ نهایی سازمان محیط زیست کشور هر چه باشد، معتقد هستم که صدور مجوز برای بهره برداری از مواد معدنی این منطقه با رویه ای که دلالان با تطمیع ساکنان محلی برای برداشت غیر مجاز بوجود آورده اند، بازی در زمین دلالان خواهد بود.

مطهری همچنین تصریح کرد: پاسخ مثبت به بهره برداری از این منطقه، این رویه را به یک سریال تکراری برای سایر مناطق تحت مدیریت این اداره کل تبدیل خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: با برداشت های غیر مجازی که در این منطقه تا به کنون صورت گرفته به منظر منطقه آسیب وارد شده و پوشش گیاهی مسیر تردد متصرفان نیز تخریب شده است.

وی همچنین افزود: تبعات بهره برداری از معادن در مناطق تحت مدیریت محیط زیست که چه به صورت صدور مجوز و یا به صورت غیر مجاز باشد در دوره میان و بلند مدت موجب خواهد شد که علاوه بر تخریب پوشش گیاهی این منطقه، حیات وحش نیز زیستگاه خود را تغییر دهد همچنین مسیر آبراهه ها و مسیل ها نیز تغییر کنند که این خود یک آسیب جدی زیست محیطی است.

با این وجود، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: درصورتیکه برای بهره برداری رسمی از این معدن مجوز صادر شود، انتظار است که عواید حاصل از استخراج برای ترمیم محیط زیست منطقه و جوامع محلی منطقه پرداخت شود.

انتهای پیام/قهرمانی

عصر اترک