هادی مرادی برزل آباد

هادی مرادی برزل آباد :کارشناس نمونه در بخش محیط زیست

♨️ دریافت تقدیر نامه و تندیس “مهندس نمونه محیط زیست “از سازمان نظام مهندس کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی واقعا انرژی بخش بود .
.
? با تشکر از جناب” مهندس نامجو” ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی
،سرکارخانم “مهندس رحمانی” معاونت آموزشی نظام مهندسی استان
،جناب مهندس مطهری و مهندس لشکری از اداره کل محیط زیست
و جناب مهندس غلامی و مهندس زارع در نمایندگی نظام مهندسی شهرستان شیروان
که دلسوزانه برای اشتغال و آموزش فارغ التحصیلان این رشته تلاش می کنند، البته انجام کار با کیفیت، بدون راهنمایی همکارانم ممکن نبود در حقیقت کسب این عنوان توسط اینجانب و آقای مهندس وحدانی به نمایندگی ازهمکاران عزیزم در صدور مجوز محیط زیست است .
.
هادی مرادی برزل آباد/