کارگاه تخصصی رسانه و محیط زیست در خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی استان، این کارگاه ویژه اصحاب رسانه و روابط عمومی استان برگزار و تبیین موازین و مخاطرات زیست محیطی و منابع طبیعی از اهداف آن بود.

بنا به این گزارش نقش رسانه ها در جامعه پذیری و جلب مشارکت مردم در حفاظت محیط زیست و حساس سازی و دغدغه سازی نسبت به مخاطرات زیست محیطی از موضوعات مطروحه در این نشست بود.

جلوگیری از تخریب های زیست محیطی، منابع طبیعی، بحارن ها و حوادث و نقش رسانه ها در همگام سازی مردم و مسئولان از دیگر مباحث این نشست بود.

در این کارگاه همچنین چالش های عناصر آب، هوا، صدا و خاک در عرصه محیط زیست بررسی شد.

“اسکندر گردمردی” کارشناس و فعال زیست محیطی تدریس در این کارگاه را بر عهده داشت.

کارگاه تخصصی رسانه و محیط زیست با همکاری جهاددانشگاهی خراسان شمالی، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات استان برگزار شد.