بجنورد- ایرنا- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: میزان آبدهی رودخانه های این استان طی پنج ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به طور متوسط ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وحید واسطه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: براساس اطلاعات استخراج شده از ۱۷ ایستگاه اصلی اندازه گیری بارندگی و آبدهی در رودخانه‌های استان، خشکسالی ها و کاهش بارندگی ها سبب شده تا میزان آبدهی رودخانه ها کاهش یابد.
وی با بیان اینکه بیشترین کاهش آبدهی در بالادست رودخانه قردانلو بوده است گفت: میزان آبدهی این رودخانه از ۲۱ میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۶ میلیون مترمکعب در امسال رسیده است.
وی تصریح کرد: میزان آبدهی این رودخانه ۷۵ درصد کاهش یافته است.
به گفته واسطه میزان آبدهی رودخانه آیرقایه نیز با ۷۲ درصد کاهش در مقایسه با سال گذشته از ۲۵ میلیون مترمکعب به هفت میلیون مترمکعب رسیده است.
وی اظهار کرد: میزان آبدهی رودخانه فیروزه نیز در مقایسه با سال گذشته ۳۷ درصد افزایش یافته است و این رقم از ۴.۵ میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۶.۱۶ میلیون مترمکعب در سال جاری رسیده است.
خراسان شمالی ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر رودخانه دایمی و فصلی دارد و به لحاظ برخورداری از آب های سطحی باید موقعیت ویژه ای داشته باشد اما خشکسالی ها سبب کاهش شدید جریان های سطحی در این استان شده است.
* ۷۷ درصد از حجم مخازن سدهای خراسان شمالی خالی است
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با بیان اینکه اکنون ۷۷ درصد از حجم مخازن سد های این استان خالی است گفت: اکنون تنها ۵۱ میلیون مترمکعب آب در سدهای این استان ذخیره است که این رقم معادل ۲۳ درصد از حجم این سدها است.
وی افزود: سدهای استان در مجموع توان ذخیره ۲۲۶ میلیون مترمکعب آب را دارند.
واسطه خاطرنشان کرد: بدترین وضعیت، مربوط به سد بارزو در شیروان است به طوری که اکنون ۹۷ درصد از حجم این سد خالی و تنها سه درصد از حجم این سد آب ذخیره دارد.
وی افزود: سد بارزو در شهرستان شیروان ۹۲ میلیون متر مکعب توان ذخیره دارد و اکنون تنها سه میلیون و ۲۹۰ هزار مترمکعب آب در این سد ذخیره است.
وی خاطرنشان کرد: به منظور حفاظت از سد، خروج آب از این سد به صورت مقطعی متوقف شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی اظهار کرد: بهترین وضعیت نیز مربوط به سد شیرین دره است به طوری که ۶۴درصد از حجم این سد، آب ذخیره دارد.
سد شیرین دره با توان ذخیره سازی ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب آب، بزرگترین سد خراسان شمالی است که اکنون ۴۱ میلیون و ۴۲۰ هزار مترمکعب آب ذخیره دارد.
* کاهش بارندگی ها
واسطه در بخش دیگر سخنان خود به کاهش بارندگی ها اشاره کرد و گفت: میزان بارندگی در ۶ ماهه سال جاری درمقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد و در مقایسه با دوره آماری بلند مدت ۴۰ درصد کاهش دارد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی اظهار کرد: این میزان کاهش در بارندگی ها، یک بحران آبی برای استان محسوب می شود.
وی با اشاره به کاهش میزان ورودی آب به مخازن سدها افزود: میزان ورودی آب به مخازن سدهای استان در سال جاری در مقایسه با پارسال ۲۰ درصد کاهش داشته است و این به معنای کاهش میزن آبدهی رودخانه ها و چشمه ها است.

منبع :»»  ایرنا