کشف و ضبط یک قبضه اسلحه تک لول غیرمجاز کالیبر ۱۲ بهمراه سه عدد فشنگ ساچمه زنی و دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز قبل از اقدام به شکار در حاشیه منطقه حفاظت شده قرخود
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%AA%DA%A9-%D9%84%D9%88%D9%84.jpg
منبع
اوریال نیوز