کشف ۲۷۲ تخلف زیست محیطی
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/04/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C.jpg
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی از کشف ۲۷۲ مورد تخلف زیست محیطی در استان طی سال گذشته خبر داد. «علیپور» گفت: ۲۷۲مورد تخلف زیست محیطی در استان کشف شد که میزان ضرر و زیان آن بیش از ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال است. وی افزود: در این خصوص ۴۰۴ متخلف دستگیر شدند که از آن ها ۳۲قبضه سلاح شکاری غیرمجاز ، ۶۴ قبضه سلاح شکاری مجاز و یک قبضه سلاح جنگی کشف و ضبط شد. وی خاطرنشان کرد: از جمله تخلفات زیست محیطی صورت گرفته، ۶۹ فقره شکار غیرمجاز مربوط به چهارپایان، ۸۷ فقره زنده گیری غیرمجاز مربوط به پرندگان، ۱۲۸ مورد مربوط به شکار غیرمجاز پرندگان، ۱۲۱ مورد مربوط به صید غیرمجاز آبزیان و ۳۲ مورد شروع به شکار بود.
منبع :» روزنامه خراسان شمالی