دانش آموزان دبستان دخترانه سما «روز هوای پاک» راباکشیدن نقاشی هایی زیبا با موضوع «هوای پاک»  و با «نه گفتن به کیسه های پلاستیکی» گرامی داشتند.
در انتهای برنامه به همه حاضران در سالن کیسه های پارچه ای از طرف گروه طنین پاکبانان شیروانی اهدا شد.
این مراسم به همت مسئولین و مربی بهداشت دبستان دخترانه سما؛ گروه طنین پاکبانان شیروانی و اداره محیط زیست شیروان برگزار شد.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/01/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.png
http://s8.picofile.com/file/8317001784/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_1_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8317001792/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_2_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8317001800/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_3_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8317001834/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_4_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8317001868/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_5_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8317001900/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_6_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8317001918/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_7_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8317001926/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_8_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8317001942/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_10_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8317001968/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_11_.jpg