بیابانی- شرافتمند یکی از تولیدکنندگان گیاهان دارویی در استان که توانسته است به بازارهای بین المللی راه پیدا کند طی سال جاری ۵۰ هکتار باریجه را در کوه های بجنورد زیر کشت برده است.
http://khorasnshomali.khorasannews.com/content/upload/1e4e80a9-ee84-4b3c-a73e-730d2029f9f5.jpg
وی که در عرصه بازارهای جهانی حرفی برای گفتن دارد و توانسته است گیاهان دارویی استان را به دنیا بشناساند، می گوید: سال هاست در این زمینه سرمایه گذاری کرده ام و علاوه بر خراسان شمالی در استان های همجوار هم کشت گیاهان دارویی را انجام می دهم.وی که تاکنون در زمینه کشت باریجه فعالیت گسترده ای داشته است، ادامه می دهد: در حال حاضر علاوه بر تمرکز روی کشت باریجه، برخی از گیاهان دارویی مثل آنغوزه شیرین نیز در بازارهای بین المللی مورد توجه است.
وی اظهارمی کند: به طور متوسط علاوه بر هزینه اجاره زمین، در هر ۵۰ هکتار، ۶ میلیون تومان دیگر نیز هزینه می شود.
وی با ابراز گلایه از روند قرار دادن اراضی قابل کشت در اختیار تولیدکنندگان گیاهان دارویی می گوید: در حالی که در استان های همجوار ۵ سال زمین در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد، اما در خراسان شمالی تنها ۳  سال در اختیار تولید کنندگان است که یک سال هم باید به زمین تنفس داده شود.
وی همچنین در رابطه با آثار خشک سالی در کشت گیاهان دارویی استان می گوید: رطوبت خاک نسبتاً کمتر شده است و باید از راهکارهایی بهره برد که از اندک آب موجود استفاده شود.وی می افزاید: تولیدکنندگان باید در مکان هایی بذر کشت کنند که کمتر در معرض چرای دام قرار می‌گیرد.
منبع :» روزنامه خراسان شمالی