یک بهله لیل که توسط یکی از شهروندان دوستدار حیات وحش به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تحویل داده شده بود،در طبیعت رهاسازی گردید
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%87.jpg
 
منبع » اوریال نیوز