یکی از دوستداران حیوانات یک قطعه حواصیل ارغوانی مصدوم را به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تحویل داد
http://s8.picofile.com/file/8308381018/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg
منبع :»  https://t.me/urialnews