♦️گرگ های گرسنه ۲۹ راس گوسفند را در شهرستان شیروان دریدند
فرماندار شیروان گفت:  شب گذشته ۵ قلاده گرگ در روستای علی محمد بخش سرحد این شهرستان وارد حیاط منزل و آغل شدند و ۲۹ گوسفند را دریدند.
امین رضا مرآتی افزود: پس از حمله این گرگها و بروز نگرانی در اهالی منطقه، تیم های حفاظت محیط زیست اقدام به گشت زنی در حوالی مناطق روستای علی محمد نمودند و پرسنل بخشداری نیز بلافاصله جهت بررسی موضوع  در محل حضور پیدا کردند.
وی همچنین انتشار اخباری مبنی بر پلاک دار بودن گرگ ها را تکذیب کرد و گفت: برخی ادعا می کنند که گونه گرگ توسط عوامل محیط زیست در منطقه رها سازی شده که این باور غلط نیز تکذیب می شود.
 
http://s8.picofile.com/file/8310116600/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_1_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8310116650/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_2_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8310116676/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_3_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8310116684/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_4_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8310116700/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_5_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8310116718/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_6_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8310116742/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_7_.jpg
منبع :» کانال صدا و سیما(شیروان)