توقیف دستگاه در حال تخریب در منطقه دهگاه شهرستان بجنورد با حضور پاسگاه نیروی انتظامی بدرانلو

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/01/image_2019_1_26-22_16_53_97_EGK.jpg

منبع : روابط عمومی منابع طبیعی خراسان شمالی