امور آب و خاک و فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال هزار هکتار از اراضی مستعد آبیاری نوین در شیروان مطالعه و نقشه برداری شد.

بهروز عربی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بیشترین عملیات اجرای این طرح مطالعاتی در اراضی پایاب سد بارزو اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است گفت: اراضی مستعد اجرای آن در شهرستان شیروان، هشت هزار هکتار است.
عربی با بیان اینکه تاکنون ۶ هزار و ۵۱۳ هکتار از اراضی این شهرستان به سیستم آبیاری نوین شده است افزود: در سال ۹۹-۹۵، ۷۰۰ هکتار از اراضی شیروان مجهز به این سیستم شد که برای آن۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی هزینه شد.
مدیر امور آب و خاک و فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی گفت: برای اجرای آبیاری نوین در اراضی کشاورزی با توجه به نوع سیستم به ازای هر هکتار از ۴۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض دولت پرداخت می شود.
عربی با تاکید بر لزوم اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در اراضی زراعی و باغی به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با کم آبی افزود: حمایت ها و تسهیلات دولتی مناسبی برای متقاضیان این گونه سیستم ها در نظر گرفته شده است.
شیروان با ۱۵۷ هزار نفر جمعیت به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت خراسان شمالی در ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد واقع است که ۱۰۵ هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی دارد.