جنگل که رفت
هیزم شکن سرایدارشد
وبردیوارمدرسه
باذغال نوشت
حفظ محیط زیست
حفظ زندگی ست …(کیوان رادفر )
http://s8.picofile.com/file/8307007500/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88.png