مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: امسال هزار و ۲۰۰ تن بذر باریجه خریداری شده که رایگان در اختیار کشاورزان استان قرار می گیرد تا در عرصه های منابع طبیعی به صورت بذرکاری و کپه کاری کشت شود.

حسن وحید پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا هدف از این کار را غنای مراتع استان و همچنین اقتصادی کردن این مراتع دانست و اظهار کرد: با توجه به شرایط، برداشت گیاهان دارویی هم متفاوت است ولی آن چه مسلم است این است که ۲۰۰ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی استان شناسایی شده که قابلیت کشت گیاهان دارویی فراهم است.
وی با اشاره به شناسایی عرصه منابع طبیعی استان و قابلیت کشت گیاهان دارویی گفت: هم اکنون فقط نیاز به حمایت دولت و تعریف طرح مناسب دارد تا این اراضی برای کاشت به بخش خصوصی واگذار شود.
وحید با اشاره به ارزش محصولات این گیاهان در زمینه های دارویی، بهداشتی و صنعتی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، بر بهره برداری اصولی وفنی از این گیاهان تاکید کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: با حفظ و احیای این گیاه بومی در منطقه می توان زمینه های اشتغالزایی در خصوص بهره برداری و فرآوری آن را فراهم کرد.
گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.