پاک سازی دره جعفر

نجاهی-کوهنوردان راز و جرگلان دره جعفر را پاک سازی کردند.سرپرست هیئت کوهنوردی راز و جرگلان به خبرنگار ما گفت: این پاک سازی به مناسبت روز جهانی کوهستان انجام شد.الهامی افزود: این برنامه از سوی هیئت کوهنوردی استان با همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شد.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/09/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86.jpg