براساس گزارش کارشناسان هواشناسی استان، پاییز امسال حدود ۷۰میلیمترافزایش184 درصدی بارندگی های پاییزه در خراسان شمالی بارندگی در استان ثبت شد که در مقایسه با ۲۴ ممیز شش دهم میلیمترِ پاییز پارسال، ۱۸۴ درصد افزایش دارد.
با این حال، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: خشکسالی های چند سال گذشته، با بارندگی های اخیر جبران نمی شود و حدود ۲۰ درصد از ذخایر سدهای استان پر است.
سید ابراهیم علوی افزود: حجم آب مخازن داخل سدها حدود ۴۴میلیون متر مکعب است در حالی که پارسال حدود ۵۹ میلیون متر مکعب ظرفیت داشتیم.
وی افزود: با وجود بارش ها، ما نسبت به پارسال ۲۵ درصد از نظر حجم مخازن سد ها عقب هستیم که جبران آن به مصرف بهینه به خصوص در بخش کشاورزی بستگی دارد.
وی با بیان اینکه بیشترین آب را در سد شیرین دره داریم افزود: حدود ۳۷ میلیون متر مکعب از ۴۴ میلیون متر مکعب آب سدهای استان، در سد شیرین دره است.