بجنورد در تیر امسال ۱۷ روز هوای پاک را تجربه کرد. با مقایسه وضعیت مطلوب کیفی هوا نسبت به سال قبل به نظر می رسد تیر امسال با ۸ روز هوای پاک بیشتر دست برتری دارد و به واسطه بارندگی های خوب بهار و پایدار بودن شرایط جوی به نوعی در این باره رکورددار است. به گفته مسئول ایستگاه سنجش آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی هوای مرکز استان در این مدت ۱۷ روز پاک و ۱۴روز سالم بود. به گزارش خبرنگار ما، بارندگی های مناسب در فصل بهار امسال علاوه بر این که موجب خرسندی مردم و کشاورزان استان شد با سیلابی شدن برخی نقاط خساراتی را به همراه داشت. «عمارلو» اعلام کرد: هوای بجنورد طی بهار امسال ۵۶ روز پاک و ۳۷ روز سالم بود. به گزارش خبرنگار ما، براساس اعلام کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی فقط یک ایستگاه سنجش آلایندگی هوا که در بجنورد نصب شده وجود دارد و طبق استاندارد زیست محیطی، بجنورد حداقل به ۳ ایستگاه پایش کیفی هوای دیگر نیاز دارد که به علت کمبود بودجه تاکنون این امر محقق نشده است. گزارش خبرنگار ما حاکی است؛ میزان آلایندگی هوای سایر شهرهای استان به علت نبود ایستگاه پایش کیفی هوا از طریق کاهش دید افقی سنجیده می شود و حداقل هر شهر استان باید یک ایستگاه سنجش آلایندگی هوا داشته باشد. گفتنی است: طی اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار بود تا پایان سال گذشته یک ایستگاه سنجش گرد و غبار در جاجرم نصب شود اما با وجود این که زیرساخت آن آماده شده اما این مرکز همچنان چشم انتظار ارسال تجهیزات از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.