به تارنمای "حافظان محیط زیست خراسان شمالی" خوش آمدید مقالات و یا تصاویر خود را جهت انتشار از اینجا ارسال کنید.

Press ESC to close

خلع ید ۵۳.۷ هکتار منابع طبیعی خراسان شمالی از دست متصرفان

مدیر سایت 0

خلع ید ۵۳.۷ هکتار منابع طبیعی از متصرفان شیری- ۵۳.۷ هکتار منابع طبیعی در دو ماه ابتدای سال از متصرفان خلع ید شد. سال گذشته ۷۷۰ هکتار از عرصه های…

Continue reading

کمپوست همچنان در باتلاق کمبوداعتبار

مدیر سایت 0

دپوی زباله های شهر مشام مسئولان را نمی گزد کمپوست همچنان در باتلاق کمبوداعتبار علوی شاید روزی که برای نخستین بار کیسه های مخصوص جداسازی و تفکیک زباله بین شهروندان…

Continue reading