به تارنمای "حافظان محیط زیست خراسان شمالی" خوش آمدید مقالات و یا تصاویر خود را جهت انتشار از اینجا ارسال کنید.

Press ESC to close

خلع ید ۵۳.۷ هکتار منابع طبیعی خراسان شمالی از دست متصرفان

مدیر سایت 0

خلع ید ۵۳.۷ هکتار منابع طبیعی از متصرفان شیری- ۵۳.۷ هکتار منابع طبیعی در دو ماه ابتدای سال از متصرفان خلع ید شد. سال گذشته ۷۷۰ هکتار از عرصه های…

Continue reading