آرشیو روز: تیر ۱, ۱۳۹۸

خلع ید ۵۳٫۷ هکتار منابع طبیعی از متصرفان شیری- ۵۳٫۷ هکتار منابع طبیعی در دو ماه ابتدای سال از متصرفان خلع ید شد. سال گذشته ۷۷۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان که تصرف شده بود پس از شناسایی ۲۴۴ هکتار از متصرفان خلع ید و ۲۳۷ پرونده در همین راستا تشکیل و  در […]