آرشیو روز: تیر ۵, ۱۳۹۸

رعایت بهداشت در زباله گاه ها صفر است صدیقی- شرایط اصولی و استاندارد دفن زباله از نظر بهداشتی و زیست محیطی در زباله گاه های استان چیزی در حد صفر است. علاوه بر این ها شرایط حمل و نقل و ماشین های حمل زباله نیز خوب نیست که بابت این معضل شهرداری ها بارها از […]

نسخه ای برای مدیریت پسماند نویسنده : زهره اسدی z.asadi@khorasannews.com آیا می دانید یکی از معضلات زیست محیطی، آلوده شدن آب، خاک و زیست بوم به واسطه رفتار ما انسان هاست؟ می دانید که ما با تولید چند صد تن زباله در روستاها و شهرها و رها سازی آن ها در طبیعت زخم عمیقی بر […]

پای لنگان مدیریت پسماند اسدی  پای مدیریت پسماند در استان می لنگد. به طور میانگین در مرکز استان روزی ۱۳۰ تن زباله تولید می شود، تهدیدی برای سلامت شهروندان که امروزه به عنوان فرصتی شهری شناخته می شود و از آن جهت کارشناسان بر آن نام «طلای کثیف» گذاشته اند؛ طلای کثیفی که قربانی عیار […]