?فرخوان عمومی شهر تکانی
پاکسازی سطح شهر شیروان به مناسبت نزدیک شدن به سال نو
?مکان : خیابان جمهوری
⏰زمان :پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/03/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.png
?حافظان محیط زیست خراسان شمالی
@nkhorasanir2