برخورد جدی با متخلفان بهداشت عمومی، ضرورت مدیریت سایت دفن زباله، همکاری نکردن برخی مطب ها برای دفع پسماندها، دفع غیربهداشتی فاضلاب و فضولات حیوانی و جمع آوری دامداری‌ های واقع در حریم شهر از مهم ترین مطالب مطرح شده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم فاروج بود.رئیس دادگستری فاروج در این جلسه با بیان این که برخی مطب ها در دفع پسماندها همکاری نمی کنند، افزود: مشکل کنونی باید با پیگیری دستگاه مسئول برطرف شود. «جواد جعفری» افزود: از سوی دیگر فاضلاب و فضولات حیوانی در شهرستان به شکل غیربهداشتی دفع می شود که این مشکل مخاطراتی دارد و باید بررسی شود.وی بر جمع آوری دامداری های غیرمجاز واقع در حریم شهری تاکید و اظهار کرد: مرکز بهداشت و محیط‌زیست باید در جمع آوری مراکز غیرمجاز نگهداری دام با شهرداری همکاری کنند.وی اعلام کرد: سایت دفن زباله در این شهر نیازمند مدیریت جدی است و با فنس کشی می توان تا حدود زیادی مشکلات موجود را حل کرد.این مسئول خواستار برخورد جدی با متخلفان بهداشت عمومی شد و اضافه کرد: دستگاه های ذی ربط ابتدا با صدور اخطار و تذکر کتبی و در مرحله بعد با بهره گیری از ظرفیت دستگاه قضایی و شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان با این افراد و با کسانی که علیه بهداشت محیط زیست اقدام می کنند، برخورد کنند.

میم پرور- روزنامه خراسان شمالی