۱۳۶ میلیارد ریال دیگر برای آبخیزداری
شیری- عملیات آبخیزداری استان علاوه بر ۱۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب صندوق توسعه ملی، با ۱۳۶ میلیارد ریال اعتبار دیگر در شهرستان های فاروج، بجنورد، شیروان، اسفراین، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان در ۲۴ حوضه آبخیز اجرا شد.معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: عملیات آبخیزداری خراسان شمالی با پیشرفت صددرصدی در شهرستان های استان اجرا شد. دکتر «محمد فرامرز» این عملیات را شامل اجرای عملیات مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی آبخیزداری، اقدامات حفاظتی، آموزشی و ترویجی و کاداستر ذکر کرد و گفت: امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی کشور ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در استان مصوب شده است که از محل این اعتبارات عملیات آبخیزداری در ۴۶ هزار و ۱۰۱ هکتار در حال اجراست.وی هدف از اجرای این پروژه ها را حفاظت از خاک، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی در حوضه های آبخیز اعلام کرد.
منبع: خراسان