نجفیان

 نخاله های ساختمانی به یکی از مشکلات اساسی محیط زیست شهری و در سال های اخیر به یکی از مهم ترین محورهای کارگروه سلامت و امنیت غذایی اسفراین تبدیل شده است؛ مسئله ای که در کارگروه مدیریت پسماند مورد بررسی قرار گرفته و برای عمق بخشی به رویارویی با این مشکل نشست هایی در قالب کارگروه سامان دهی نخاله های ساختمانی تشکیل شده است.
تخلیه نخاله های ساختمانی در عرصه های رها شده شهری و دیگر فضاهای موجود در نزدیکی محل سکونت شهروندان نه تنها منجر به بروز مشکلات زیست محیطی و آلودگی های برآمده از آن خواهد شد بلکه تهدیدی جدی برای سیما و منظر شهری به شمار می آید.
با تلاش های حوزه مدیریت شهری و تشدید رصد و نظارت و ممنوعیت تخلیه نخاله های ساختمانی در بعضی از نقاط وضعیت بهبود یافت اما همچنان این قصه پر غصه ادامه دارد و به گونه ای رهاورد شهروندانی است که از زیر بار مسئولیت شهروندی شان شانه خالی می کنند.
یک شهروند با گلایه از افرادی که نخاله های ساختمانی شان را در محدوده های مسکونی و عرصه های رها شده شهری تخلیه می کنند، می گوید: عده ای با نادیده گرفتن حقوق شهروندی به دپوی نخاله های ساختمانی در نزدیکی نقاط مسکونی شهروندان اقدام می‌کنند.
«حسن زاده» با بیان این که مسائل زیست محیطی و سلامت جامعه شهروندی در پی تخلیه نخاله های ساختمانی در محدوده شهری تهدید می شود، ابراز می کند: مکان هایی از سوی شهرداری تعیین شده است اما به دلیل بعد مسافت و سهل انگاری شهروندان نخاله های ساختمانی در نزدیک ترین زمین خالی به محدوده ساخت و ساز تخلیه می شوند.
یکی دیگر از شهروندان با بیان این که جا به جایی نخاله های ساختمانی بر عهده شهرداری نیست، می افزاید: اهمال شهروندان در تخلیه نخاله های ساختمانی در محدوده تعیین شده، شهرداری را از تمرکز و پرداختن به توسعه و عمران شهری باز می دارد و منجر به تقویت فعالیت مدیریت شهری در حاشیه می شود.
«محمدی» با تاکید بر این که باید مدام فضاهای منتخب برای تخلیه نخاله های ساختمانی رصد شود، می افزاید: نباید با توجیه رفتار اشتباه مان منجر به تخریب و تهدید محیط زیست شهری شویم.
شهروندی دیگر نیز با اشاره به ضرورت تخلیه نخاله های ساختمانی در محل تعیین شده از سوی خدمات شهری شهرداری می گوید: شهرداری باید برای سر و سامان دادن به فضاهای خالی شهری و زمین های بدون حصار و دیوار تلاش جدی کند.
«شفیعی» ادامه می دهد: شهرداری باید بر این مسئله نظارت کند و به آنانی که مشغول ساخت و ساز هستند هشدارهای لازم را بدهد.در این باره معاون خدمات شهری شهرداری اسفراین با اشاره به این که با اختصاص فضایی مختص تخلیه نخاله های ساختمانی در حدود یک کیلومتری محور اسفراین به سبزوار، هیچ توجیهی متوجه شهروندانی نخواهد بود که از وظیفه تخلیه نخاله های ساختمانی شانه خالی می کنند می افزاید: تخلیه نخاله های ساختمانی در فضایی به جز محل مصوب و معین ممنوع است و با متخلفان به طور جدی برخورد خواهد شد.
«نصرت ا… احمدی» با اشاره به این که تخلیه نخاله های ساختمانی در محدوده شهری، مشکلات و تهدیدهایی را برای شهروندان ایجاد خواهد کرد، از بهبود وضعیت تخلیه نخاله های ساختمانی و سر و سامان دادن به آن نسبت به سال گذشته سخن به میان می آورد و بیان می کند: باید شهروندان و آنانی که در حال عملیات ساخت و ساز هستند از تخلیه نخاله های ساختمانی در محدوده شهری و زمین های رها شده بپرهیزند‌.
وی با بیان این که تخلیه نخاله های ساختمانی در محدوده شهری ممنوع است و تخلف به شمار می آید، تصریح می کند: از شهروندان می خواهیم در صورت مشاهده تخلف در خصوص تخلیه نخاله های ساختمانی مراتب را به همراه شماره پلاک متخلف به شماره ۱۳۷ روابط عمومی شهرداری اسفراین اعلام کنند.
وی با اشاره به برخورد جدی و پیگیری قضایی برای توقیف خودروهای متخلفی که به تخلیه نخاله های ساختمانی در نقاط و مقاطع غیرمجاز اقدام می کنند، خواستار همکاری بیش از پیش شهروندان در این زمینه شد.