بازدید اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی از اقدامات پروژه تعمیم ترسیب کربن
خراسان شمالی (۹۸/۹/۷)

 

در ابتدا مهندس یزدانی مدیر اجرایی پروژه توضیحاتی در خصوص وظیفه اصلی منابع طبیعی دادند. ایشان در ادامه به سوابق اجرای پروژه های مشارکتی در دنیا و ایران، مفهوم ترسیب کربن، اهداف محلی، ملی و بین المللی پروژه، مفاهیم توسعه پایدار، مدل پنج سرمایه به عنوان مدل اصلی پروژه، مفهوم سرمایه نهادی اشاره داشتند. همچنین گفتند: نیاز است علاوه بر توجه به زیرساخت ها در سطح روستاها به درآمد روستائیان و ایجاد اشتغال پایدار برای آن ها توجه شود و این لازمه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست می باشد. وی در ادامه در خصوص عملکرد پروژه تعمیم ترسیب کربن استان در زمینه های انسجام سازمانی، آموزش های پروژه، دوره های آموزشی کسب مهارت، گروه های توسعه روستایی، صندوق های خرد اعتباری، فعالیت های احیایی پروژه، بازدید های آموزشی، تقدیرها و شرکت تعاونی پروژه و اقدامات آن توضیح دادند. در ادامه دکتر آذری (عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی) گفتند: دلیل بازدید از اقدامات پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی این است که نمونه کامل اجرای پروژه های مشارکتی در کشور در راستای حفظ منابع طبیعی است. در پروژه مذکور بر توانمندسازی جوامع محلی تأکید شده است. همچنین دکتر گلکاریان (عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی) سئوالاتی را در خصوص – چالش های پیش روی پروژه – روش پروژه برای حل مشکل فروش محصولات – تأثیر اقدامات پروژه بر هدف ترسیب کربن – مطالعه شبکه اجتماعی در پروژه مطرح نمودند. به علاوه دانشجویان سئوالاتی در مورد تأثیرات پروژه بر کاهش مهاجرت، بازاریابی و… داشتند. که مهندس یزدانی مدیر اجرایی پروژه توضیحات لازم را دادند

.

۲- بازدید از پروژه نهالکاری اجرا شده با مشارکت جوامع محلی در روستای چهل دختران اسفراین:
این پروژه به مساحت ۲۶۰ هکتار با مشارکت جوامع محلی اجرا شده است که در سال جاری با اجرای ۱۵۰ هکتار دیگر مساحت آن به ۴۱۰ هکتار افزایش پیدا خواهد کرد.
۳- بازدید از چاه مالداری احیا شده توسط انرژی خورشیدی، آبگرمکن های خورشیدی نصب شده و حمام ضد کنه در روستای چهل دختران :

۴- بازدید از دفتر شرکت تعاونی پروژه ( شرکت تعاونی کویر میاندشت اسفراین) در محل اداره :
شرکت تعاونی مذکور به عنوان نمونه ملی در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری در سال ۱۳۹۷، نمونه استانی در سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انتخاب شده است.
۵-بازدید از کارگاه خیاطی روستای گراتی اسفراین:
گارگاه خیاطی روستای گراتی از سال ۹۵ با اشتغال زایی برای ۳۰ نفر از بانوان روستا فعالیت خود را آغاز نمونده و کمک به اشتغال زایی بانوان روستایی نموده است.