سید علی اصغر مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بحث واگذاری مدیریت پارک ملی گلستان به خراسان شمالی که اخیرا در فضای مجازی مطرح شده است، اظهار کرد: پس از آنکه سازمان محیط زیست مستقل شدن مدیریت پارک گلستان را اعلام کرد، در این رابطه گمانه زنی ها برای واگذاری به خراسان شمالی مطرح شد.

مطهری با بیان اینکه هیچ گاه واگذاری مدیریت پارک گلستان به خراسان شمالی مطرح نبوده، تصریح کرد: براساس اعلام سازمان محیط زیست قرار است مدیریت پارک گلستان به طور مستقل و مستقیم با حوزه این سازمان کار کند.

وی افزود: برهمین اساس موضوع هیئت امنایی شدن پارک ملی گلستان تعریف شد که متشکل از مسئولان قضایی، اداری و نظارتی دو استان خراسان شمالی و گلستان هستند.

مدیرکل محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد: همچنین قرار شد برخی از تشکل ها، افراد جامعه محلی و شخصیت های ذی نفوذ در این هیئت امنا حضور داشته و به مدیریت پارک ملی گلستان کمک کنند.

مطهری تاکید کرد: خراسان شمالی هیچ گاه گزینه مدیریتی پارک ملی گلستان نبوده بلکه تنها مستقل شدن آن توسط سازمان محیط زیست مطرح بوده است.