محیط زیست خراسان شمالی از خیران و نیکوکاران خواست تا برای تعلیف دستی وحوش در فصل سرما، کمک کار باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: اعتبار کافی برای تامین علوفه مورد نیاز وحوش و تغذیه دستی آنها در دست نیست و از خیران انتظار می رود نذور و کمک های خود را به این امر اختصاص دهند.

سیداصغر مطهری اظهار داشت: هر ساله دو میلیارد تا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای خرید علوفه مورد نیاز تعلیف دستی وحوش، اختصاص می یابد که البته نیمی از این رقم، صرف تامین خوراک وحوش پارک پردیسان در بجنورد می شود.

وی خاطرنشان کرد: در زمستان ها، وحوش در منطقه گلیل و سرانی شهرستان شیروان، قرخود در شهرستان مانه و سملقان و بخشی از وحوش سالوک در اسفراین، به صورت دستی تغذیه می شوند، البته در سال های خشکسالی، وحوش پارک ملی سالوک و ساریگل در تابستان ها هم با کمبود علوفه در طبیعت روبه رو می شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: وحوش پارک پردیسان در طول سال به صورت دستی تعلیف می شوند که البته بخشی از نیاز با کمک خیران و دوست داران محیط زیست تامین می شود.

در خراسان شمالی ۶۵ گونه پستاندار از ۱۹۷ گونه موجود در کشور زیست دارند و ۱۴۱ گونه پرنده از ۵۳۲ گونه موجود، ۶۸ خزنده از ۲۲۸ گونه کشور، چهار گونه خزنده دوزیست از ۲۰ گونه موجود و هشت گونه ماهی و آبزی از ۱۶۰ گونه آبزی موجود در کشور زیست می کنند.

برخی از این گونه ها نظیر یوزپلنگ، بالابان، هوبره، کبک دری و کرکس مصری در طبقه بندی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در رده‌های بحرانی و در حال انقراض قرار دارند.

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی مناطق حفاظت شده و پارک های ملی سالوک، ساریگل و ضامن آهو، مناطق حفاظت شده قرخود، گلول، سرانی و پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم را مجموعا با گستره ۱۹۴ هزار و ۱۴۱ هکتار مدیریت می کند.

منبع: ایرنا