برگزاری مسابقه ساخت لانه پرندگان 《 آشیانه مهربانی》در پارک شهید فهمیده توسط شهرداری شیروان