مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: بارندگی های سال زراعی جاری، گستره مناطق درگیر با پدیده خشکسالی بسیار شدید در این استان را به حدود یک سوم کاهش داد.

مجید بیجندی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پیش از بارندگی های پاییزه،
۶۳ درصد گستره استان درگیر خشکسالی بسیار شدید بوده که نمود آن در مرکز استان و دیگر
مناطق مرکزی بیشتر است.
هم اکنون در دوره آماری یک ساله حدود ۹۲.۶ درصد استان درگیر خشکسالی در طبقات مختلف است و تنها هفت درصد استان شرایط نرمال را به لحاظ میزان بارندگی دارد.
وی با بیان اینکه اکنون ۳۷.۵ درصد استان درگیر خشکسالی بسیار شدید و شدید است، افزود: از این میزان حدود ۲۳ درصد استان خشکسالی بسیار شدید و ۱۴ درصد خشکسالی شدید دارند.
این در حالی است که تا پیش از بارندگی ها ۶۳ درصد گستره این استان درگیر خشکسالی بسیار شدید بوده که نمود آن در مرکز استان و دیگر مناطق مرکزی بیشتر است.
وی میزان بارش های این استان از اول مهر ماه تا پایان دی ماه امسال را ۹۸.۹ میلی متر اعلام کرد که ۱۸۶ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال و ۵۰ درصد در دوره آماری بلند مدت رشد داشته است.
بیجندی با بیان اینکه وضعیت استان در حوزه خشکسالی چندان مناسب نیست، گفت: به غیر از محدوده کوچکی در فاروج و راز بقیه مناطق استان درگیر خشکسالی ضعیف تا شدید هستند.
وی اظهار داشت: این در حالی است که در دوره ۱۰ ساله حدود ۹۰ درصد استان درگیر خشکسالی است که زنگ خطری برای استان به شمار می رود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی به انواع خشکسالی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: اولین علائم خشکسالی را هواشناسی اعلام می کند و بر اساس شاخص های مرتبط با هواشناسی این رخداد را بر اساس کاهش میزان بارش و افزایش دما هشدار می دهد.
وی خشکسالی کشاورزی را در رده بعدی دانست که تاثیرگذاری زیادی بر این حوزه دارد و گفت: این نوع، باعث ایجاد خشکسالی هیدرولوژیکی می شود که تاثیر مستقیمی بر آب های زیرزمینی دارد.
بیجندی حلقه نهایی این روند را خشکسالی اقتصادی و اجتماعی دانست که به صورت مستقیم بر مردم و مهاجرت آنها به مناطق پرآب و حاشیه نشینی به دلیل کاهش درآمد بویژه در بین کشاورزان و تولیدکنندگان تاثیرگذار است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی یادآور شد: آنچه که در خراسان شمالی و بیشتر نقاط کشور درگیر آن هستیم در محدوده خشکسالی هیدرولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی قرار دارد که عبور از این مراحل و بازگشت به شرایط نرمال امری بسیار پیچیده است.
وی اظهار داشت: رسیدن استان به این مرحله از خشکسالی چندین سال زمان برده بنابراین باید زمان بسیار بیشتری سپری شود تا با برنامه ریزی بتوانیم از شرایط خشکسالی شدید عبور کنیم.
مدیرکل هواشناسی تنها راه حل موجود را در مدیریت و سیاستگذاری درست منابع آب توسط دستگاه های ذیربط در حوزه توزیع و مصرف آن دانست و تاکید کرد: مدیریت درست منابع آبی باید ملکه ذهن همه شود تا با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی از آب به عنوان مهم ترین عامل حیات درست استفاده کنیم.
میانگین بارش سالانه استان خراسان شمالی حدود ۲۴۰ میلی متر است.

ایرنا