سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت مناطق چهارگانه  را برعهده دارد و این مدیریت در چهارچوب قوانینی اجرا می گردد که پایداری مناطق را در پی داشته باشد.

پایداری در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست می بایست از مدیریت صرفا حفاظتی به برنامه های مدیریت حمایتی تغییر پیدا کند، حفاظت یکی از زیر مجموعه برنامه های حمایتی در مناطق تحت مدیریت می باشد. در اجرای صحیح برنامه های مدیریتی نیازمند عناصر و نیروهای مختلفی هستیم که نیروهای حفاظتی و محیط بانی یکی از این عناصر می باشند ولی علاوه بر این عنصر مهم، عناصر مهمتری چون مردم بومی و محلی، گردشگران، دانشمندان، دانشجویان و…  در مدیریت صحیح نقش دارند، اگر اثر حمایتی این عناصر را هم تراز با عناصر حفاظتی بدانیم همه ی آنها دوشادوش و در کنار هم از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حمایت و حفاظت خواهند کرد.

مزایای حضور مدیریت شده ی گردشگران در زون های مجاز:

  1. باعث جذب مشارکتهای مردمی می شود.
  2. منبع درآمدزایی برای مردم بومی و محلی و کاهش وابستگی به منابع  منطقه می شود.
  3. حضور گردشگران در مناطق طبیعی، ارتقاء فرهنگ زیست محیطیِ مردم سایر مناطق را به همراه دارد.
  4. گردشگران حاضر در منطقه به عنوان ناظر و منتقد می توانند در مدیریت و حفاظت بهتر، موثر باشند.

وظیفه مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت هر یک از این عناصر در جهت پایداری مناطق می باشد و در صورت کوتاهی در مدیریت و جهت دهی این عناصر، برنامه های حمایتی و پایداری بخش در سطح مناطق با شکست رو به رو خواهند شد.

همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت تهیه طرح های مدیریت منطقه با تدوین مطالعات توجیهی و تفصیلی را برعهده دارد و با تهیه زون های مختلف حفاظتی، حمایتی، گردشگری، اداری و… می بایست زیرساخت های گردشگری را ایجاد کند تا بتواند با این روش ضمن جلب مشارکت گردشگران از آسیب دیدن منطقه توسط گردشگری کنترل نشده جلوگیری کند.

اگر سازمان حفاظت محیط زیست طرح مدیریت مناطق را برای بهره برداران مختلف به ویژه در هدف گردشگری تدوین و اجرا نکند، گردشگران و بهره برداران بدون مدیریت وارد منطقه شده و  علاوه بر تخریب منطقه و جدا شدن از صف نیروهای حمایتی مشکلی مضائف ایجاد می کنند.

 ***  حال اگر شما تصور می کنید که یکی از عناصر دخیل در حمایت از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستنید (گردشگر) ابتدا یکی از مناطق تحت مدیریت سازمان را که می شناسید در نظر بگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید. در صورت تمایل در قسمت نظرات(پایین همین پست)و یا از طریق فرم زیر پاسخ های خود را ارسال کنید؟

پرسش نامه


پرسشنامه عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در قبال گردشگران و عناصر حمایتی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست.

  • حداقل نام مستعار اجباریست.
  • منطقه تحت مدیریتی که مد نظر شماست را در کادر فوق وارد کنید.(.)
  • به طور مثال زون های مجاز گردشگری مشخص شده قابل دسترس است؟

نکته.۱ – گردشگران معمولا به دو دسته، گردشگران بومی مناطق تحت مدیریت (در مناطق وسیع) و گردشگران غیر بومی تقسیم بندی می شود، که گردشگرن غیر بومی در قالب تورهای گردشگری بهره برداران وارد زون های تفرج گسترده و متمرکز منطقه می شوند.
نکته.۲ – در مدیریت مناطق، طیف وسیعی از مدیران دخیل هستند و نمی شود که یک فرد را مسئول اصلی مدیریت خوب و بد یک منطقه دانست.


همچنین می توانید با عضویت در گروه تلگرامی “حافظان محیط زیست خراسان شمالی” در این مورد بحث و گفتگو کنید.

channel: @nkhorasanir2

group: https://t.me/joinchat/F5tzXFX69jWt5oL7VLybcg