مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی گفت: با توجه به اینکه مجتمع پتروشیمی خراسان با بهای اندکی از آب چاه ها برای چرخه تولید خود استفاده می کند، این مجتمع هیچ تمایلی بر خریداری از پساب تصفیه خانه بجنورد ندارد تا آن را جایگزین منابع آب زیرزمینی در اختیار خود کند.

پتروشیمی خراسان تمایلی به خریداری پساب ندارد/5 سال مذاکره بی نتیجه ,

غلامحسین ساقی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: انجام مذاکرات میان مجتمع پتروشیمی خراسان و شرکت آب و فاضلاب شهری استان در زمینه بهره برداری این مجتمع از محل آب های خاکستری تصفیه خانه شهر بجنورد از سال ۹۳ آغاز شده و تا به کنون نیز ادامه داشته است.

ساقی با بیان اینکه طی این سال ها مذاکرات بسیاری میان طرفین انجام شده است، تصریح کرد: مجتمع پتروشیمی خراسان طی این سال ها مذاکره کرده است که فقط مذاکره کرده باشد.

وی گفت: این در حالی است که محل تامین آب مجتمع پتروشیمی خراسان آب های با کیفیت زیرزمینی و سطحی است و این مجتمع هیچ الزام قانونی مبنی بر استفاده از آب خاکستری تصفیه خانه بجنورد را ندارد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: قیمت آبی که این مجتمع از محل چاه های در اختیار خود بهره برداری می کند ۵۰۰ تا ۵۵۰ تومان در هر لیتر است درحالیکه قیمت هر متر مکعب آب خاکستری که بخواهد از شرکت آب و فاضلاب شهری استان بخرد هفت هزار و ۵۰۰ تومان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی افزود: مجتمع پتروشیمی خراسان نیز در این مذاکرات هیچ قیمتی را پیشنهاد نداده است تا در سازمان آب و فاضلاب کشور مورد بررسی قرار می گیرند.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه این مجتمع همچنین باید شبکه انتقال آب خاکستری از تصفیه خانه بجنورد تا مجتمع را نیز هزینه کند، بنابراین این مجموعه هیچ گاه قدم جدی برای خرید آب خاکستری تصفیه خانه بجنورد را بر نخواهد داشت.

وی درباره آب مورد نیاز مجتمع پتروشیمی خراسان نیز اظهار کرد: در سال ۷۲ شرکت آب منطقه ای وقت خراسان بزرگ برای تامین آب این مجتمع از محل چاه های پیرامونی اش مجوز بهره برداری پنج میلیون متر مکعب آب در سال را صادر کرده بود.

ساقی افزود: حال این مجتمع در زمینه اجرای طرح ارتقای خود، درصورتیکه بخواهد طرح جی تی پی پی را اجرایی کند به ۱۵ میلیون متر مکعب آب در سال و درصورتیکه بخواهد طرح اوره آمونیاک را اجرایی کند به هفت میلیون متر مکعب آب در سال نیاز دارد که شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی توان تحویل آب خاکستری به این مقدار از نیاز برآورد شده پتروشیمی را دارد.

وی در خاتمه بیان کرد: با توجه به اینکه مجوز بهره برداری از آب های زیرزمینی و سطحی منطقه به این مجتمع صنعتی در سال ۷۲ مبتنی بر وضعیت ذخایر آبی مساعد آن موقع بوده، با این وجود، در حال حاضر وضعیت سطح آب های موجود در سفره آب زیرزمینی منطقه بهره برداری این مجتمع مساعد نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی تصریح کرد: تا زمانیکه قانون الزام آوری برای این مجتمع درباره عدم استفاده از آب های زیرزمینی و سطحی مصوب نشود این مجتمع به سراغ خرید آب خاکستری تصفیه خانه بجنورد نمی آید.

انتهای پیام/قهرمانی  اترک نیوز