مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی به ابهامات و شایعات مطرح شده در زمینه صید بدون مجوز آبزیان سد شیرین دره پاسخ داد. چند وقتی است که برخی افراد موضوع صید آبزیان سد شیرین دره از سوی شرکت آب منطقه ای را بدون مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست استان مطرح می کنند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این خصوص گفت: چنین موضوعی اصلاً صحت ندارد و تمام مراحل صید تحت نظر این اداره کل و دستگاه های نظارتی انجام می شود.
«مطهری» افزود: بعد از این که میزان برداشت آبزیان از سوی شرکت آب منطقه ای و برنده مزایده صید از مخزن سد شیرین دره اعلام شد ما هزینه پروانه صید را وصول و به صندوق دولت واریز می کنیم. وی خاطر نشان کرد: دوستداران محیط زیست نگران صید آبزیان و شایعات مطرح شده در این زمینه نباشند زیرا اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی به طور مستمر و کامل بر ماجرا اشراف دارد و اجازه نمی دهد لطمه ای به زیستگاه و گونه های ماهیان کمیاب وارد شود.

خراسان