دو شکارچی متخلف و سابقه دار به زندان محکوم شدند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان گفت: از چهار شکارچی سابقه دار و متخلفی که به جرم شکار غیرمجاز، نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز در یکی از روستاهای مرزی شیروان دستگیر شده بودند، دو تن به زندان و بقیه به پرداخت جریمه محکوم شدند. «فخرانی» تصریح کرد: یکی از متخلفان به جرم شکار یک رأس قوچ و نگهداری از سلاح و مهمات غیرمجاز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم و ۶ ماه زندان او قطعی و بقیه تعلیق شد. وی افزود: متهم دیگر علاوه بر یک سال حبس تعزیری به ضبط اسلحه اش به نفع دولت محکوم شد. وی خاطرنشان کرد: دو متخلف دیگر علاوه بر پرداخت جریمه حقوقی باید مبلغ ۱۰۰میلیون ریال را بابت شکار غیر مجاز یک رأس قوچ به دولت پرداخت کنند.