مسئول نهالستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در بازدید از این نهالستان اعلام کرد : برنامه ریزی و کشت بذور درختان جنگلی بومی جهت انتقال نهال در اراضی حاشیه جنگلهای استان در راستای طرحهای جنگلداری چندمنظوره و مدیریت منابع جنگلی به منظور توسعه و غنی سازی جنگل با نهال صورت گرفته و با استفاده از بکارگیری روش پوشاندن عرصه کشت بذور با پلاستیک، درصد موفقیت و سبز شدن بذرها به بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است. مهندس موسی آهنگری گفت: به منظور تاًمین نهال مورد نیاز طرح نهضت سبز و توزیع نهال در هفته منابع طبیعی نیز اقدامات لازم صورت پذیرفته است و اداره جنگلکاری و جنگلداری اداره کل، آمادگی لازم جهت توزیع نهال مورد نیاز ارگانها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. ایشان در ادامه افزودند در راستای اجرای طرح توسعه کاشت زراعت چوب نیز نهال مورد نیاز این طرح که غالباً گونه صنوبر نیگرا می باشد در اسفندماه سال جاری تهیه و در غالب قراردادهای زراعت چوب به صورت رایگان، پس از بازدید کارشناس فنی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg